Investering: Selv eller via professionel rådgiver


Med en lang investeringshorisont har du mulighed for at skabe et tilfredsstillende overhead af selv en lille allokering af formuen.

Hvad er en lang investeringshorisont?

Med et langt tidsspand inddeler man sædvanligvis, ved at stille spørgsmålet: Har du 5, 10 eller 15 år, at lade din investering spænde over? Vel at mærke er spørgsmålet relevant at italesætte i et opsparingsscenarie, der indbefatter frie midler og altså ikke opsparing i fast ejendom, i pension eller i virksomhed. De frie midler defineres normalt som den formue, man har ved siden af det, der er bundet i en fast tidsperiode og som altså er underlagt kravsspecifikke kriterier, der holder midler fast indenfor en prædefineret ramme.

I pensionen ligger den lange horisont implicit

Er konteksten en anden, og er der tale om investeringer af pensionsmidler er det en helt anden sag. Her er mange danskere underlagt pensionsordninger eller de såkaldte puljeinvesteringer – enten via pensionskasser eller via ordninger i pengeinstitutter. Det er knapt så mange, der forestår investering af pensionen selv. Umiddelbart er det også store beslutninger, der, alt andet lige, har gavn af ekspertviden og en kapitalforvalters analyserende blik på, hvad der er op og ned i investeringsjunglens væld af muligheder. Dog er pensionsopsparingens horisont på op mod 40 år uhyre interessant for den dedikerede porteføljeforvalter, og mange går måske rundt og har drømmen om selv at kunne disponere – andre ikke.
Det kan ikke skade at sondere forskellige markeder og forskellige eksperter, for at få afklaret om der er andre måder, man kan gøre tingene på.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hold styr på regnskabet med den rigtige kasseoptælling

Find den A-kasse der er rigtig for dig!

Boliga og Boligsiden – et godt værktøj til boligsøgende!