Krisen og de voldsomme sparemassakrer

Krisen og de voldsomme sparemassakrer rammer kvinder uforholdsmæssigt hårdt. Millioner af især unge kvinder bliver kasseret med de frygteligste konsekvenser, siger Marcia Fields fra Kvindernes Demokratiske Verdensforbund.


- Der er en social krig uden sidestykke i gang mod Europas befolkninger. Og den er ikke neutral i forhold til køn. De sociale nedskæringer er overalt kønsbestemt – både i deres egenskaber og deres virkninger. Den medfører, at lade kvinderne betale hovedparten af byrderne af krisen, som kvinderne dog på ingen måde er ansvarlige for.
Sådan siger en kampberedt Christine Vanden Daelen fra Udvalget for Afskaffelse af Tredjeverdens Gæld på organisationens hjemmeside i anledning af den 8. marts, kvindernes internationale kampdag.
Manglende penge udøver et diktatur over mange familiers liv.
Jill Kirby
Siden 2010 har mange lande i EU vedtaget sparepolitikker i et forsøg på at reducere budgetunderskuddene og stigninger i statens låntagning, forårsaget af krisens start i 2007/08.
Det har betydet udbredt nedgang i løn og pension, nedbrud af social beskyttelse, ødelagte offentlige tjenester, angreb på arbejdslove og højere skatter på forbrug.
Christine Vanden Daelen sammenligner direkte de nye såkaldte reformer i EU-landene med de brutale spareprogrammer, som rige lande i årtier har pålagt u-lande og fattigere lande.
- På samme måde som strukturtilpasningsprogrammerne i det globale syd har forarmet kvinder, årelader de aktuelle stramninger i EU-landene især kvinderne. Det er i øvrigt de samme nyliberale mekanismer, der er i gang med privatisering, liberalisering og massakrer på offentlige budgetter, pointerer hun.
Strukturtilpasning er en strategi, som i særdeleshed bliver benyttet af Verdensbanken og Den internationale Valutafond, når de stiller krav til lande for at give dem lån.
Christine Vanden Daelens påstand bekræftes af tørre tal og adskillige skrækhistorier.

KVINDER HÅRDT RAMT

I byen Vila d’Este i det nordlige Portugal med 17.000 indbyggere er mere end 6000 kvinder arbejdsløse.
I Storbritannien har den (mandsdominerede) konservative regering besluttet, at 710.000 job i den offentlige sektor skal væk.
- Det rammer kvinderne hårdt, idet kvinders beskæftigelse er mere koncentreret i den offentlige sektor end mænds. Kvinder udgør omkring to tredjedele af arbejdsstyrken i den britiske offentlige sektor, siger siger tillidskvinden Genevieve Morse fra Lærernes Fagforening til avisen Socialist Alternative.

DELTID

I Europa arbejder 31,2 procent af kvinderne på deltid – det er fire gange mere end mænd.
- Kvinders karriere er ofte baseret på deltidsjob med midlertidige kontrakter og perioder med afbrydelse, så kvinder er mere sårbare på arbejdsmarkedet, og derfor har de sværere ved at finde et job  At kvinder begynder at arbejde på deltid er sjældent resultatet af et personligt valg, men er en af de direkte konsekvenser af krisen, siger Christine Vanden Daelen fra Udvalget for Afskaffelse af Tredjeverdens Gæld.
Michael Connellan fra det britiske institut for familier og forældre, siger, at mange mødre er nødt til at vende tilbage til arbejde langt tidligere, end de gerne ville, på grund af de nuværende krisepres.
- Omkostningerne ved at opfostre et barn vokser. Her i landet er skattefradraget for fattige familier med børn blevet skåret ned og børneydelserme i Child Benefit følger ikke med prisstigningerne, fortæller han.
Jill Kirby, der er leder af familiecenteret Centre for Planning i Storbritannien og forfatter til bogen The Price of Parenthood, tilføjer overfor dagbladet Morning Star:
- Kvinder, der søger job, er tvunget til at acceptere dårlige arbejdsforhold, fordi deres mænd typisk er arbejdsløse. Andre accepterer dårlige vilkår, fordi deres mands løn ikke er nok til at betale alle regningerne i slutningen af måneden.
Hun tilføjer, at “manglende penge udøver et diktatur over mange familiers liv”.
- Kvinderne er tvunget til at være på arbejdsmarkedet i en tid med store finansielle vanskeligheder. Få mødre har mulighed for at blive hjemme, siger hun.
Samlet set tjener europæiske kvinder i gennemsnit 18 procent mindre end deres mandlige kolleger. Og det er for lige arbejde og lige ansvar.

FÅ PENGE

Også de ældre og arbejdsløse kvinder skal holde for.
I Østrig skal kvinder knokle tre år længere, før de tidligst kan gå på pension. Aldersgrænsen er hævet fra 57 år til 60 år.
De italienske kvinder bliver nødt til at holde ud, indtil de er 65.
I Frankrig er kvinders pensioner 40 procent lavere end mændenes.
I Polen får kvinder en pension, der er lavere end mindstelønnen.
Endelig er arbejdsløse er naturlige mål for forringelser i hele EU.
Kun hver tredje arbejdsløse kvinde i Tyskland modtager dagpenge.

NEDSKÆRER

De sociale programmer trimmes overalt.
I Spanien er instituttet for ligestilling slet og ret afskaffet, mens budgettet for familiepolitik er skåret 70 procent ned.
I Tjekkiet er alle sociale ydelser til familier med lav indkomst – og som derfor ofte er enlige – blevet ophævet, og bistand under forældreorlov blevet kraftigt skåret ned.
Købekraften er gået voldsomt ned for især husholdningerne i Grækenland, Italien, Spanien og Portugal. Det græske LO for privatansatte (GSEE) kom for kort tid siden med  en rapport om at 3,9 millioner ud af en samlet befolkning på 11 millioner indbyggere lever under den officielle fattigdomsgrænse.
I Østeuropa har presset fra voksende priser været konstant i årevis.
- Når krisen spreder sig til husholdningerne, er kvinder ikke kun påvirket af tabet af arbejdspladser og indtægter, for de forventes at lægge mere tid i plejen af familien  under stadigt mere ustabile forhold. Ikke overraskende bliver sexarbejde en hovedbeskæftigelse for unge kvinder i Østeuropa, siger Ewa Charkiewicz fra Feministisk Tænketank i Polen til det USA-baserede magasin Monthly Review.

KVINDER KÆMPER

Angrebene på kvinder og mænd kræver modstand, mener Kvindernes Demokratiske Verdensforbund.
- Vi mener, at den økonomiske krise, der brød ud i hjertet af Wall Street og bredte sig hurtigt til andre imperialistiske centre, decideret har kasseret millioner af især unge kvinder med de frygteligste konsekvenser, siger organisationens leder Marcia Fields.
Kvindernes Demokratiske Verdensforbund er en international organisation, der arbejder for kvinders rettigheder. Før Murens fald blev det anklaget for at være “Sovjet-tro”, men det afviser forbundet, der idag har afdelinger på alle kontinenter.
- Vi er kvinder i kamp for at ændre verden og opnå økonomisk , social og politisk retfærdighed samt reel ligestilling. Den største gruppe kvinder er arbejderkvinder, men vi er kvinder i alle aldre, fra alle trosretninger, religioner, identiteter og kulturer, og vi er overbeviste om vores styrke og vilje til livet, siger Marcia Fields.
Hun mener, at “den nyliberale globalisering har pålagt kvinder og mænd økonomiske, sociale, politiske og patriarkalske åg”.
- Vi ønsker en verden med fred og kræver derfor afskaffelse af imperialistiske politik, militarisering af planeten og i særdeleshed USA’s og dets allieredes angrebskrige, siger hun.

TAVSE KVINDER

Tre kvindelige danske medlemmer af EU-parlamentet – Britta Thomsen (S), Emilie Turunen (SF) samt Karin Riis-Jørgensen (V) - har ikke ønsket at kommentere artiklens påstande om, at kvinder er hårdest ramt af EU’s sparemassakrer.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hold styr på regnskabet med den rigtige kasseoptælling

Find den A-kasse der er rigtig for dig!

Boliga og Boligsiden – et godt værktøj til boligsøgende!